در یکی دو هفته اخیر اخباری مبنی بر بروز برخی تخلفات در حوزه مدیریت شهری ازنا منتشر شد که با خبر دستگیری شهردار سابق از مرز اخبار محلی عبور کرده و در کانون توجه رسانه های داخلی و بعضا شبکه های معاند قرار گرفت.

تازه ترین اخبار
عکس هفته ازناخبر
گزارش تصويري
مصاحبه